Askew’s Family Bakery

Pobydd Crug Hywel yn wynebu her i gael hyd i gynhwysion lleol

Ond yn ôl Steve Askew, os oes digon o alw, bydd yn pobi bara lleol go iawn.

Yn ôl y pobydd o Grug Hywel, Steve Askew, y rhwystrau mwyaf sy’n ei wynebu o ran defnyddio cynnyrch lleol yw diffyg cyflenwad o gynhwysion lleol, cost uchel grawn o Brydain a defnyddwyr sy’n gwylio costau. Ond dywed y bydd yn pobi ar gyfer cwsmeriaid sydd eisiau bara lleol go iawn, gan ddefnyddio blawd lleol os oes digon o alw.

Meddai:   “’Dan ni’n pobi rhwng 200 a 300 torth o fara bob dydd, yn ogystal â’r holl gacennau, byns, rholiau ac ati. Blawd yw’r cynhwysyn mwyaf, ac rydym yn ei brynu gan gyfanwerthwr o Fryste sy’n ei fewnforio o bedwar ban byd. Rydym yn talu £11 am sach 16 kilo. Does dim cyflenwr lleol tebyg. Dim ond blawd gwenith cyfan sydd ar gael gan Felin Talgarth ac maen nhw’n codi £18.72 y sach, sy’n golygu y byddai’n rhaid Inni ychwanegu 25 c at bris torth o fara gwenith cyfan. Mae cwmni o Swydd Rhydychen sy’n rhatach, ac maen nhw’n defnyddio gwenith Prydeinig, ond hyd yn oed wedyn byddai’n rhaid codi pris torth 7 – 8%, a ’dwi ddim yn meddwl y byddai pobl yn ei brynu.”

“Pobl leol sy’n siopa yma, boed yn adeiladwyr, plant ysgol, neu bobl o’r gymuned, mae pobl yn dod yma’n rheolaidd, ac o ran prisiau, rydym yn weddol isel yma yn y dref. Nifer y bobl sy’n dod i’r siop sy’n dod â’r arian mewn inni. Mae’n rhaid inni werthu niferoedd uchel o gynnyrch cost isel i wneud ein harian. Byddem ond yn gallu codi prisiau ychydig, cyn byddai nifer ein cwsmeriaid yn syrthio, byddai pobl yn mynd rhywle arall. Wedyn byddai’n rhaid inni godi prisiau eto i wneud iawn am y busnes a gollwyd. Mae pobl yn dod yma bob dydd ac yn disgwyl talu’r un pris am dorth o fara ag mewn archfarchnad. Hwyrach y byddan nhw’n mynd i siop pobydd sy’n grefftwr bob hyn a hyn, ond nid bob dydd; mae’n rhaid inni gystadlu’n ddyddiol,” meddai.

Mae Busnes Askew, ar Stryd Fawr Crug Hywel yn cyflogi 13 o staff parhaol, yn ogystal ag eraill dros y gwyliau, ac mae’n dechrau pobi am 2.00 bob bore. Maen nhw’n cyflenwi bara i siop Grenfell, Gwesty’r Arth a’r Ddraig ymhlith eraill.

“Cynhyrchydd lleol ydym,” meddai Steve, “sy’n cyflogi pobl leol. Byddem yn fodlon darparu ar gyfer cwsmeriaid sydd am gael bara lleol go iawn trwy ddefnyddio cynhwysion lleol yn unig, os byddai digon o alw.”

Yn ôl Steve mae Askews yn gallu pobi 120 torth fawr ar y tro, ond byddai angen archebion rheolaidd ar gyfer 80 – 90 torth y dydd er mwyn i’r busnes cynhyrchu bwyd lleol fod yn hyfyw.

“Mae llawer iawn o bobl yn byw ar gyllideb”, meddai Steve “a ’dyn nhw ddim yn fodlon talu cymaint â hynny am dorth o fara. Ond efallai fy mod i’n anghywir. Os oes digon o alw, rydym yn fodlon rhoi cynnig arno’n bendant.”

Erthygl a lluniau gan Tim Jones, As You See It Media

 

Askew’s Family Bakery

Bwytai, Cynhyrchydd, Siopau
Cyfeiriad 15 High St, Crug Hywel NP8 1BD
Gwefan www.facebook.com/pages/Askews-Bakery/499272233473791
Ffôn 01873 810345
Gallwch brynu neu fwyta ' r bwyd yma
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.