Seidr Bwlch

Seidr a gynhyrchir yn y ffordd draddodiadol

Unigolyn brwdfrydig yn cynhyrchu seidr eto ym Mrycheiniog.

Mae Andrew Jenkins yn defnyddio dulliau traddodiadol i gynhyrchu seidr mewn ardal, lle mae hen draddodiad o wneud seidr; meddai: “mae pobl yn dueddol o feddwl taw Sir Fynwy yw’r unig sir yng Nghymru lle mae seidr yn cael ei gynhyrchu, ond nid yw hynny’n wir. Cynhyrchwyd seidr ym Mrycheiniog ers canrifoedd, a buaswn yn hoffi gweld y grefft yn cael ei hatgyfodi.”

Mae Andrew yn gwneud rhyw 7,000 litr o seidr bob blwyddyn ym mhentref Bwlch, chwe milltir o Grug Hywel.  Mae’n casglu’r holl afalau â llaw o berllannau penigamp ger Talgarth a Bwlch lle ni ddefnyddir unrhyw blaladdwyr.

“Mae afalau megis Dabinett yn gwneud seidr da iawn,” meddai Andrew.  “Rydym yn eu casglu â llaw, felly does dim niwed iddynt.  Ar ôl eu gwasgu, mae’r sudd afal yn mynd mewn i ddysglau eplesu.  Nid ydym yn ychwanegu unrhyw ddŵr, burum na sylffitau; y burum naturiol yn y ffrwythau sy’n achosi i’r seidr eplesu.”

“Ar ôl eplesu’n araf deg dros y gaeaf, mae’r seidr cyntaf yn barod yn y gwanwyn. Nid yw’n cael ei hidlo, a bydd yn clirio ei hun yn naturiol, neu’n aros yn seidr garw.  Natur sydd wrth y llyw.”

Wedyn bydd Andrew’n cymysgu sudd yr afalau gwahanol: “Hon yw agwedd hudol y broses o wneud seidr, sy’n creu rhywbeth gwahanol ac arbennig.  Nid seidr diflas masgynyrchedig yw hwn, sy’n troi allan yr un peth blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae seidr crefft yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn dibynnu ar y cynhaeaf a faint o fath penodol o afal sydd gennych.”

Enillodd seidrau Andrew wobrau yn y gystadleuaeth Seidr Ryngwladol bwysig a gynhaliwyd yn Henffordd. Mae’n gwerthu ei gynnyrch yn uniongyrchol i’r cyhoedd yn Neuadd Farchnad Crug Hywel, ac mae Seidr Bannau Brycheiniog hefyd ar gael yn nhafarn y New Inn, Bwlch.

Dyma restr o’r mathau gwahanol sydd ar gael:

  • Seidr sych, Beast of the Beacons,
  • Seidr cymedrol melys, Black Mountains Beauty,
  • Seidr melys, Sugar Loaf,
  • Derw, seidr o safon sy’n heneiddio mewn casgen dderw
  • Mathau neu gyfuniadau unigol achlysurol.
  • Finegr seidr

Erthygl gan Tim Jones, As You See It Media

 

Seidr Bwlch

Cynhyrchydd
  • Yn defnyddio cynnyrch lleol
Cyfeiriad Bwlch
Gwefan www.welshcider.co.uk/mid-wales-producers
Gallwch brynu neu fwyta ' r bwyd yma
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.