‘Langton Farm Microgreens’

Busnes planhigion ifainc yn cyflenwi bwytai amlwg lleol o fewn misoedd i lansio

Mae Fferm Langton yn casglu ac yn cyflenwi garnisiau salad i’w gweini o fewn oriau.

Llysiau ifanc hynod ffres yw’r rhain, gyda blas dwys pigog, sy’n gwerthu am bris sy’n cyfateb i £100 y kilo, sydd ar gael fel rhan o garnis salad prydau bwyd a weinir gan rai o fwytai gorau’r ardal. Planhigion ifainc ydynt, eginblanhigion planhigion megis bresych, radis, cennin a phys, ac maent yn cael eu tyfu dan oleuadau gan David Langton a’i ddyweddi Katherine Robinson ar Fferm Langton, Gilwern.

“Dim ond ychydig o fisoedd yn ôl y cychwynnwyd y busnes, ond rydym eisoes yn cyflenwi Gwesty Gliffaes, Crug Hywel, Gwesty Hardwick ger y Fenni, a Gwesty’r Bell, Ynysgynwraidd, yn ogystal â Prickly Pear Catering o Grug Hywel. Un o’r prif resymau am ein llwyddiant hyd yn hyn yw bod Cogyddion am gefnogi busnesau lleol sy’n cynhyrchu bwyd da’n lleol” meddai David.

Felly, pam mae eginblanhigion mor boblogaidd gyda chogyddion gorau’r ardal? “Rydym yn casglu’r cynnyrch o fewn oriau cyn eu cyflenwi,” meddai Katherine, “sy’n golygu eu bod mor ffes â phosib”. “Dyna un o agweddau unigryw ein cynnyrch,” yn ôl David, “rydym yn eu torri ac yn eu cadw yn yr oergell ar unwaith er mwyn cael gwared ar unrhyw wres, ac mae hynny’n cadw’r blas.”

Mae’r eginblanhigion wedi cyrraedd cam cyntaf eu tyfiant, ac maent yn barod mewn rhyw bythefnos. Garddwr yw David, ac mae’n egluro: “Mae holl ymdrechion y planhigion yn ymwneud â meithrin maetholion yn yr hedyn, felly’r eginblanhigion sydd â’r maeth mwyaf a’r blas gorau.”

Eu prif gostau yw’r hadau, y deunyddiau lapio y gellir eu compostio, a’u gwybodaeth am arferion tyfu. Maen nhw’n cyfaddef bod eu cynnyrch yn ddrutach na rhai cyfanwerthwyr, ond maent yn llawer mwy ffres, sy’n golygu eu bod yn gallu bod yn ffyddlon i’w cwsmeriaid. “Nid ydym yn hel ein planhigion, i’w lapio, eu hanfon at ddosbarthwr i gael eu hail-becynnu, eu cadw eto cyn eu symud; mae’n mynd syth allan i’r bwytai,” meddai Katherine, sydd wedi graddio’n ddiweddar ar ôl astudio’r Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Mae’r cwpl yn gobeithio datblygu a symud at gynhyrchu bwydydd salad pan fyddan nhw’n cael hyd i dir i’w brynu ac maen nhw hefyd ar fin cynaeafu 60 o gychod gwenyn dan eu rheolaeth ger pentref Gilwern. Y bwriad yw gwerthu rhywfaint o’r mêl mewn jariau, yn dibynnu ar y galw (mae’n debyg fod bwyta mêl lleol yn eich gwarchod yn erbyn clwy’r gwair) ond mewn casgenni y gwerthir y mwyafrif. “Y flwyddyn nesaf, rydym yn gobeithio cynaeafu tunelli,” meddai David, “fydd yn wych, oherwydd mae gwenyn mor bwysig i’r amgylchedd, ond maent yn lleihau o ran nifer. Ac mae’n gynnyrch gwych i’w ddefnyddio yn lle siwgr cansen sy’n cael ei dyfu tramor, sy’n gyfrifol am filltiroedd bwyd enfawr wrth ei gludo i’r wlad hon. Peth rhwydd iawn yw cyfnewid mêl am siwgr; mae’n hyfryd mewn paned o de.”

Erthygl a lluniau gan Tim Jones, As You See It Media

 

‘Langton Farm Microgreens’

Cynhyrchydd
  • Cynnyrch a dyfir yn lleol
Cyfeiriad Gilwern, Y Fenni
Gwefan www.instagram.com/langtonsfarmcymru
Gallwch brynu neu fwyta ' r bwyd yma
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.