Odonnell Bakehouse

Popty yng Nghrug Hywel yn hyrwyddo cynhwysion organig lleol

‘Odonnell Bakehouse’ llawn brwdfrydedd i gael hyd i’r bwyd gorau a dyfir yn lleol.

Maen nhw’n defnyddio cynhwysion lleol i Grug Hywel yn fwy na neb arall rydym wedi dod ar eu traws. Mae mwyafrif y ffrwythau a’r llysiau’n cael eu tyfu 2 filltir o’r dref, mae’r wyau’n cael eu dodwy ochr arall i’r dyffryn, ac maen nhw’n prynu bron popeth arall gan siopau cyfagos. Odonnell Bakehouse yw hwn.

Symudodd Darryl a Michelle i’r hen Gyfnewidfa Ŷd yn Rhagfyr 2017 er mwyn gwerthu “Bwyd i bobl sy’n caru bwyd” gan gychwyn gyda choffi cain a’r coblyn siocled enwog. Ers hynny, maen nhw wedi datblygu bwydlen fegan yn bennaf, gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau posib, sy’n organig, ac yn lleol lle bynnag fo’n bosib.

Moor Park Llanbedr sy’n tyfu’r betys ar gyfer y byrgers, y tatws ar gyfer y salad, y bresych grech ar gyfer y Cawl Thai Gwyrdd, a chiwcymbr a mefus organig ar gyfer y rholion hadau, a hyd yn oed y tomatos ar gyfer y saws, lle mae Ben Ward yn tyfu cynnyrch mewn gardd erw a hanner, sydd â wal o’i chwmpas, heb ddefnyddio plaladdwyr neu chwynladdwyr.

Mae Darryl yn eu dewis oherwydd eu blas a ffresni, sydd “mor wahanol â mêl a menyn” meddai o’i gymharu â chynnyrch arall. “Mae’r gwahaniaeth yn amlwg wrth geisio creu blas ar gyfer pryd penodol. Os ydych yn defnyddio cynnyrch a dyfir yn ôl egwyddorion ffermio dwys, mae’n rhaid gweithio’n galetach i gael y blas allan. Ond gyda’r cynnyrch organig ffres o’r ardd i fyny’r ffordd, mae’r blas yno’n barod, ac nid oes angen gwneud cymaint i fanteisio ar hynny.”

“Rydym yn cynhyrchu bwyd ar gyfer pobl sy’n caru bwyd, pobl sy’n gwybod sut flas dylai fod ar fwyd, ac mae’n cwsmeriaid eisiau gweld cynhwysion organig lleol. Mae llawer o ddiddordeb yn hynny gan ein marchnad darged,” meddai Darryl.

Ond ydy bywyd y Cogydd yn anoddach oherwydd eu bod yn prynu cynnyrch organig lleol ac yn newid y fwydlen trwy gydol y flwyddyn? “Mae’n heriol, oherwydd mae gofyn creu ryseitiau o’r bwydydd tymhorol. Ond mae hynny’n rhan o’r cyffro hefyd, mae’n rhaid ichi nofio gyda’r llif a gweld beth sy’n gweithio neu beidio. Fyddwch chi byth yn cael yr un blas o un tymor i’r nesaf, ond dyna pam mae’n hwyl ac ein cadw ar flaenau ein traed.”

Ond nid dyna ddiwedd perthynas y cwpl gyda Moor Park. Wrth ddod â bwydydd iddynt, mae Ben Ward yn casglu eu pilion ffrwythau a llysiau a gwaddodion coffi ar gyfer y domen compost, sydd yn eu tro’n bwydo’r cnydau.

“Mae pawb yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd i’n planed, a gorau oll os gallwn helpu drwy brynu’n lleol, ac ailddefnyddio ac ailgylchu. Ac mae ailddefnyddio ein gwastraff ni fel compost yn arwain at well cynnyrch inni yn y pen draw, felly does dim dewis arall.”

Os nad yw Moor Park yn gallu cyflenwi rhywbeth, mae Darryl a Michelle yn ei brynu gan gymdogion. Daw’r wyau ar gyfer y ‘Posh Egg Sandwiches’ o fferm Richard Lewis ochr draw i’r dyffryn. Yr unig eithriadau i’r rheol yma yw Bara Lawr o Sir Benfro, y datys a’r afocado, ond os byddai’n gallu prynu’r rheiny’n lleol, byddai Darryl yn gwneud hynny!

Erthygl a lluniau gan Tim Jones, As You See It Media

 

Odonnell Bakehouse

Bwytai
Cyfeiriad 54 High Street, Crug Hywel, NP8 1BH
Gwefan www.odonnellbakehouse.co.uk
Ffôn 01873 268010
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.