Ein Gweledigaeth (gwaith ar y gweill)

Gwaith ar y gweill yw hwn – rydym yn casglu syniadau pobl leol!

 • Mae bwyd lleol fforddiadwy wrth galon bywyd bob dydd y teulu cyfan.
 • Mae bwyd lleol ym mhobman – ysgolion, ysbytai, cartrefi gofal, siopau lleol, bwytai.
 • Mae pobl leol yn prynu cynnyrch ffres yn lleol yn lle yn yr archfarchnadoedd.
 • Mae cynhyrchwyr bwyd lleol yn ffynnu ar hyd a lled Bannau Brycheiniog a’r ardal gyfagos, yn cyflogi ac yn hyfforddi pobl leol.
 • Mae cynhyrchu bwyd yn lleol yn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd: dulliau amaethyddol-ecolegol hynod gynhyrchiol, cadw allyriadau carbon a methan mor isel â phosib ac atafaelu carbon.
 • Mae pobl ifanc yn cael cyfleoedd i ddechrau cynhyrchu bwyd lleol ac ystyried gyrfa ym maes bwyd.
 • Mae gan entrepreneuriaid newydd lleol ym maes bwyd gefnogaeth o ran gwybodaeth, ysbrydoliaeth, mentora a chymorth gan gyd-gynhyrchwyr.
 • Mae busnesau bwyd a busnesau prosesu bwyd lleol yn tyfu wrthi’r farchnad leol ehangu.
 • Mae pawb sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol yn ymfalchïo yn y bwydydd lleol sy’n cael eu gweini a’u gwerthu bob dydd.
 • Mae ymwelwyr yn mwynhau Bannau Brycheiniog a’r ardal gyfagos fel lleoliad gwych i fwynhau bwydydd lleol.
 • I’w barhau …..

Llun: Joe Thorn. Flickr, Creative Commons

 

Gweler hefyd:

Gwahoddiad i drigolion Crug Hywel: sut i ddefnyddio’r wefan hon

Ein cynllun: meithrin economi bwyd lleol newydd

Gwahoddiad i drefi a rhanbarthau eraill

Rydym yn ymateb i dri argyfwng: hinsawdd, rheolaeth leol, diboblogi

Sut gallwn ni yn nhref Crug Hywel ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd trwy ein ffordd o fwyta

Ydy bwyd lleol yn fforddiadwy?

Pwy ydym ni

Dysgu sut i dyfu bwyd mewn ffordd gynaliadwy a gwneud arian

Helpu pobl ifanc gychwyn ym maes cynhyrchu bwyd

Helpu busnesau bwyd a diodydd lleol i dyfu

 

Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.