Pwy ydym ni

Cychwynnwyd menter Ein Bwyd gan dri o drigolion Crug Hywel: Duncan Fisher, Tim Jones a John Morris. Rydym yn cynllunio trwy ymgynghori gyda’r busnesau y cyfeirir atynt ar y wefan hon.

Cyllidwyd 50% o’r wefan hon trwy Gronfa Datblygu Cynaliadwy’r Parc Cenedlaethol, gyda’r 50% arall yn dod gan yr Ymddiriedolaeth Ffermio Cadwraeth – gweler ei  gwefan am ddisgrifiad.

 

Gweler hefyd:

Gwahoddiad i drigolion Crug Hywel: sut i ddefnyddio’r wefan hon

Ein cynllun: meithrin economi bwyd lleol newydd

Gwahoddiad i drefi a rhanbarthau eraill

Rydym yn ymateb i dri argyfwng: hinsawdd, rheolaeth leol, diboblogi

Sut gallwn ni yn nhref Crug Hywel ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd trwy ein ffordd o fwyta

Ydy bwyd lleol yn fforddiadwy?

Ein Gweledigaeth (gwaith ar y gweill)

Dysgu sut i dyfu bwyd mewn ffordd gynaliadwy a gwneud arian

Helpu pobl ifanc gychwyn ym maes cynhyrchu bwyd

Helpu busnesau bwyd a diodydd lleol i dyfu

 

Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.