Wednesday October 21st, 2020

Ffilm ‘The Market Gardener’s Toolkit’: offer a thechnegau ar gyfer ffermwyr bach

market gardener film
Photo: The Market Gardener.

Mae Les Jardins de la Grelinette, Canada yn fferm fach hynod lwyddiannus. Mae’r ffermwr Jean-Martin Fortier wedi rhannu manylion yr offer a’r technegau a ddefnyddir ar ei fferm yn y ffilm, The Market Gardener’s Toolkit.

 

Yn y ffilm hon, a seilir ar ei lyfr, gwelwn sut mae fferm fach JM Fortier yn llwyddo i ennill $150,000 o werthu nwyddau bob blwyddyn, heb ddefnyddio tractor neu beiriannau trwm. Cafodd ei ffilmio dros dymor tyfu llawn, ac mae’r ffilm yn cynnig cipolwg heb ei ail ar fywyd dyddiol ar y fferm, o blannu hadau i drawsblannu, o chwynnu i gynaeafu. Beth bynnag fo maint eich prosiect, boed yn fferm fach drefol neu ardd farchnad fasnachol fawr, bydd y ffilm yn cynnig gwybodaeth werthfawr i’ch helpu rhedeg eich busnes mewn ffordd fwy effeithlon a phroffidiol.

market gardener film

Pam mae’r ffilm mor dda

Mae’r ffilm yn wych oherwydd mae’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol, a diolch i’r strwythur da, mae’n hawdd ei dilyn ac yn hynod ddiddorol.

 

Adolygiadau

Ffilm anhygoel a seilir ar lyfr rhagorol – mae’n rhaid i unrhyw un sydd am wella eu fferm fach organig wylio’r ‘ Market Gardener’, boed er mwyn tyfu ar gyfer eich bwyd personol neu i werthu bwyd. Mae Jean-Martin yn gymeriad hawddgar, ac mae mor rhwydd gwylio a deall y ffilm hon.” – Matt

Llawn ysbrydoliaeth ac o gymorth mawr.” – Peter

Mae fy ngŵr a minnau wedi breuddwydio am gychwyn busnes gardd farchnad ers tro. Roedd y fideo’n anhygoel, ac wedi helpu gyda rhai pethau oedd heb groesi ein meddyliau ni. Byddwn yn ei gwylio nifer o weithiau eto, er mwyn dysgu mwy am offer a chyngor penodol.” – Erin

 

Gellir darganfod mwy am y ffilm yma.

 

Categorïau: Cyrsiau, fideos a llyfrau. Tagiau: market gardener model a pioneer model resources.
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.