selling-markets-our-food

Gwerthu i farchnadoedd lleol

Mae cyfleoedd i gyrraedd marchnadoedd lleol eisoes yn bodoli. Mae mentrau gwych ar draws y Deyrnas Unedig. Mae rhai o’r dulliau gweithredu mwyaf llwyddiannus yn cynnwys cydweithio ymhlith cynhyrchwyr.

Ysbrydoliaeth i farchnata

Cewch eich ysbrydoli gan y mentrau marchnata gwych hyn o bob cwr o’r DU.

 • Cynllun Chwiorydd i “drawsnewid y diwydiant bwyd.”

  Mae math newydd o archfarchnad yn blaenoriaethu cynnyrch lleol, yn talu cyflog teg ac yn cynnig pris da i gyflenwyr.

  Darllenwch fwy
 • The Gardeners Kitchen: llai na dwy filltir rhwng y pridd a’r plât

  Mae Amy a Simon yn ychwanegu gwerth i’w cynnyrch ac maent yn ei werthu yn eu siop fferm eu hunain.

  Darllenwch fwy
Mwy o straeon fel hyn

Cyfleoedd i farchnata

Gwerthwch mewn cydweithrediad ag un o’r mentrau marchnata yma o Gymru.

 • naturalweigh-main

  ‘Natural Weigh’ yn gwerthu cynnyrch cynaliadwy ar y stryd fawr

  Siop heb blastig yng Nghrughywel sydd am werthu mwy o fwyd organig a gynhyrchir yn lleol – os bydd yn llwyddo i gael hyd iddo.

  Darllenwch fwy
 • discoverdelicious-main

  ‘Discover Delicious’ yn gwerthu bwyd o Gymru ar-lein

  Cynigir cysylltiadau â marchnadoedd newydd i gynhyrchwyr bwyd bach, a chymorth i hyrwyddo a gwerthu eu nwyddau.

  Darllenwch fwy
Mwy o straeon fel hyn
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.