Saturday October 24th, 2020

Cwrs Ffermio Trefol Proffidiol: 10-wythnos ar thema cynyddu incwm

profitable-urban-farming-course-main
Photo: The Urban Farmer.

Mae Curtis Stone, a elwir gan rai’r Urban Farmer, wedi datblygu dulliau i ennill £60,000 trwy dyfu planhigion ifainc a llysiau yng ngerddi ei gymdogion. Mae wedi rhannu ei gyngor yn y cwrs ar-lein , ‘Profitable Urban Farming’.

 

Cwrs hunanastudiaeth 10 wythnos yw ‘Profitable Urban Farming’ sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut i gynyddu elw’r busnes. Hefyd mae’r cwrs yn cynnwys:

 

  • Templed ar gyfer Cynllun Busnes
  • Canllawiau cynhyrchu cam wrth gam
  • Sgriptiau manwl wrth siarad gyda bwytai fel cwsmeriaid
  • Gwybodaeth am yr offer fydd ei angen, a ble i’w prynu
  • Rhestr wirio ar gyfer Marchnadoedd Ffermwyr
  • Grŵp ar Facebook i Aelodau’n unig
  • Canllaw cyflym i’ch helpu ennill incwm mewn 3 wythnos

 

Pam mae’r cwrs mor dda

Yn ein barn ni mae’r cwrs yma’n ddelfrydol ar gyfer pobl gyda thir cyfyngedig neu dim tir o gwbl, oherwydd mae’n canolbwyntio ar gynhyrchiant dwys mewn ardal fach iawn. Hefyd mae’n wych ar gyfer pobl sydd am gychwyn yn y maes – nid oedd gan Curtis Stone unrhyw gefndir ym myd amaeth.

 

Taith o’r Cwrs

 

Gellir darllen llawer mwy am y cwrs a chofrestru yma.

 

Categorïau: Cyrsiau, fideos a llyfrau. Tagiau: pioneer model resources a urban farmer model.
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.