Friday October 23rd, 2020

Ridgedale Farm: fideos ymarferol sy’n dysgu dulliau ffermio proffidiol

ridgedale
Photo: Ridgedale Farm.

Mae Ridgedale Farm, Sweden yn defnyddio dulliau megis amaethyddiaeth atgynhyrchiol a phermaddiwylliant, i arddio marchnad heb balu ac amaethgoedwigaeth. Mae Richard Perkins wedi cynhyrchu nifer fawr o fideos sy’n dysgu’r dulliau a ddefnyddir ar y fferm.

 

Rydym wedi cynnwys rhai enghreifftiau o’r fideos yma ichi gyfeirio atynt. Ceir hyd i lawer iawn o fideos eraill sy’n cynnig cyngor ymarferol ar Sianel Youtube prysur y fferm.

 

Esiampl 1: Offer Gardd Farchnad

 

Esiampl 2: Gwneud bio-gwrtaith

 

Esiampl 3: Sut i botio planhigion tomato

 

Esiampl 4: Model REKO

Fideo byr llawn ysbrydoliaeth ar fodel busnes hynod lwyddiannus REKO ar gyfer bwyd lleol.

 

Esiampl 5: Amaethyddiaeth Atgynhyrchiol gyda Richard Perkins

Cyflwyniad awr o hyd gan Richard Perkins ar Amaethyddiaeth Atgynhyrchiol.

 

Categorïau: Cyrsiau, fideos a llyfrau. Tagiau: pioneer model resources a ridgedale model.
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.