Sunday October 25th, 2020

Amaethyddiaeth Atgynhyrchiol: llawlyfr ar gyfer ffermydd llwyddiannus bach

ridgedale farm book
Photo: Regenerative Agriculture.

Mae Ridgedale Farm, Sweden yn arfer dulliau amaethyddiaeth atgynhyrchiol a phermaddiwylliant ar raddfa fferm, i ardd farchnad heb balu ac amaethgoedwigaeth. Mae’r llyfr Regenerative Agriculture yn gyfoeth o wybodaeth i’ch helpu cychwyn ffermio ar raddfa fach.

Mae’r llyfr hwn yn derbyn cydnabyddiaeth gyffredin fel arf ‘hanfodol’ ar gyfer unigolion sydd am fentro i ffermio ar raddfa fach. Mae Regenerative Agriculture yn cynnig agwedd glir ac ymarferol o ran dylunio, gosod a rheoli ffermydd bach proffidiol, ac fe’i seilir ar waith diflino Richard Perkins i adfer urddas o ran bod yn stiward cefn gwlad trwy ffermio ar raddfa ddynol ddeallus.

 

Pam mae’r llyfr mor dda

Oherwydd, does dim byd tebyg iddo o safbwynt cynnig manylion! Mae’r llyfr llawn taenlenni a chyfarwyddiadau manwl ar gyfer nifer fawr o gnydau a phrosesau. Bydd y llyfr yn adnodd amhrisiadwy ar gyfer unrhyw un sydd am ddechrau ffermio ar raddfa fach.

 

Adolygiadau

Y llyfr hwn yw’r casgliad mwyaf eclectig, a chynhwysfawr o gyngor i ffermwyr bach a welais erioed. Bydd ar silff lyfrau pob ffermwr am flynyddoedd i ddod, gan gychwyn gyda fi fy hun. Bydd y byd yn diolch i Richard am ei fanylder, ei bleser wrth arbrofi, ei awydd ar gyfer gwirionedd defnyddiol. ’Dwi’n methu meddwl am ddigon o ddisgrifiadau penigamp ar gyfer y llyfr rhyfeddol hwn.” – Joel Salatin, Polyface Farms

Gwaith hynod. Yn hanfodol i unrhyw un sydd am ffermio’n broffesiynol. Mae’r llyfr yn hyrwyddo ymarferoldeb, ymwybyddiaeth a chyfrifoldeb. Mae’r awdur yn pwysleisio agwedd holl gynhwysfawr tuag at amaethyddiaeth, sydd mor fuddiol, ar lefel ddeallus a moesegol.” – Simon

 

Gellir darganfod mwy am y llyfr yma.

 

Categorïau: Cyrsiau, fideos a llyfrau. Tagiau: pioneer model resources a ridgedale model.
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.