Thursday October 22nd, 2020

The Urban Farmer: fideos addysgol ar dechnegau ffermio

urban farmer videos
Photo: The Urban Farmer.

Mae Curtis Stone, a elwir hefyd yn Urban Farmer wedi datblygu model busnes ffermio llwyddiannus gydag ychydig iawn o dir. Mae wedi rhannu rhai o’i dechnegau sy’n allweddol i’r model hwn mewn nifer o fideos byr.

 

Rydym wedi cynnwys rhai enghreifftiau o’r fideos yma ichi gyfeirio atynt. Mae llawer o fideos eraill sy’n cynnig cyngor ymarferol yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb gyda Curtis Stone, ar gael ar Sianel Youtube prysur Curtis.

 

Esiampl 1: Technegau plannu â llaw

 

Esiampl 2: Tyfu moron organig

 

Esiampl 3: Cynhyrchu tomatos trwy ddulliau tyfu dwys

 

 

Categorïau: Cyrsiau, fideos a llyfrau. Tagiau: pioneer model resources a urban farmer model.
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.