Saturday October 17th, 2020

Dysgu dulliau elw uchel Neversink ar y ‘Market Farming Complete Course’

neversink-farm-course-main

Neversink Farm yw un o’r ffermydd gyda’r cynhyrchiant uchaf fesul troedfedd sgwâr yn yr UDA. Mae Conor a Kate Crickmore yn cynnig cwrs ar-lein i helpu eraill i gynhyrchu bwyd mewn ffordd lwyddiannus heb beiriannau a thractorau trwm.

Mae The Market Farming Complete Course yn cynnwys systemau Neversink ar gyfer tyfu llysiau, sy’n canolbwyntio ar effeithlonrwydd uchel ac elw uchel. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer ffermwyr bach a mawr a dechreuwyr pur. Mae’r cwrs yn cynnwys naw modiwl, ynghyd â nifer o oriau o gynnwys ychwanegol ar sut i dyfu cnydau penodol. Gweler isod crynodeb o gynnwys y cwrs:

  • Cyfoethogi a chynnal pridd
  • Creu a rheoli gwelyau heb eu trin
  • Lluosogi
  • Trawsblannu a Hadu uniongyrchol
  • Dyfrhau
  • Rheoli systemau cynhyrchu
  • Rheoli chwyn, plâu a heintiau
  • Cynaeafu, Golchi a Phecynnu
  • Ymestyn y llinell gynnyrch

 

Pam mae’r cwrs mor dda

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn gyflwyniad gwych i’r dulliau sydd eu hangen i gynhyrchu’n llwyddiannus ar raddfa fach, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr pur, ffermwyr sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn dysgu sut i wneud arian o ffermio ar raddfa fach.

 

Adolygiadau

Mae’n anhygoel. Methu dweud digon o bethau da, bydd yn newid eich ffordd o feddwl am ffermio’n llwyr.” – Dylan

100% gwerth bob ceiniog. Unigolyn busnes fferm go iawn sy’n dysgu’r cwrs, ac mae ganddo brofiad uniongyrchol o’r problemau, ac o ddysgu am ffermio.” – Michael

Mae’r cwrs yn rhyfeddol! Mae’n newid nid yn unig fy ffordd o ffermio, ond hefyd sut ’dwi’n trefnu fy mywyd.” – Kim

 

Cofrestru ar gyfer y cwrs

Cymerwch gip ar Wefan Neversink Farm am lwyth mwy o wybodaeth ac i gofrestru. Weithiau bydd rhestr aros i fynd ar y cwrs yma.

 

Categorïau: Cyrsiau, fideos a llyfrau. Tagiau: neversink model a pioneer model resources.
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.