Dechrau

Dysgu oddi wrth eraill

 • Cwpl sy’n awyddus i gychwyn prosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned

  Mae cwpl yn gobeithio meithrin diwylliant o amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned lle gall cwsmeriaid buddsoddi yn nyfodol cynhyrchu bwyd lleol.

  Darllenwch fwy
 • Heriau’r flwyddyn gyntaf ar gyfer ffermwyr atgynhyrchiol newydd – ond nid ydynt yn difaru

  Blwyddyn bron ar ôl cychwyn menter organig atgynhyrchiol gyda da byw a gardd farchnad, nid yw David a Katherine Langton yn difaru eu penderfyniad.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr Eidion organig optimistaidd yn mentro i rentu tir i arddwyr marchnad bach

  Mae angen cydweithio i annog mwy o bobl ifanc i ffermio.

  Darllenwch fwy
 • summer salad

  Tyfu Cymru’n cefnogi garddwriaeth fasnachol yng Nghymru

  Mae Tyfu Cymru yn cynnig hyfforddiant a chymorth technegol am ddim i fusnesau ym maes garddwriaeth fasnachol yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • courses training Wales

  Cyrsiau a hyfforddiant i sefydlu busnes bwyd newydd yng Nghymru

  Dysgu sut i sefydlu busnes yng Nghymru, sy’n cynnwys adborth ar syniadau busnes a chyrsiau, cyllid a mentora.

  Darllenwch fwy
 • BioaquaFarm-main

  Bioaqua Farm yn dysgu “dyfodol ffermio cynaliadwy”

  Mae Bioaqua yn cynhyrchu llysiau a physgod a dyfir gydag ychydig iawn o ddŵr ac ynni, sy’n creu dim gwastraff.

  Darllenwch fwy
 • Kitchengarden-main

  Gardd y Gegin yn cynnig lle i dyfu, bwyta a dysgu

  Nod y tyfwr Rae Gervis, sy’n arfer dull dim palu, yw creu canolfan dysgu ar gyfer cynnyrch lleol.

  Darllenwch fwy
 • troedyrhiw-main

  Troed y Rhiw Organics yn rhannu gwersi llwyddiant raddfa fach

  Model ffermio cynaliadwy’r 21ain ganrif o Orllewin Cymru.

  Darllenwch fwy
 • kindling-trust-main

  Kindling Trust Manceinion yn helpu tyfwyr bach i dyfu

  Mae’r Ymddiriedolaeth hon yn dysgu sut i ehangu o dyfu mewn gerddi a rhandiroedd i dyfu ar raddfa fasnachol.

  Darllenwch fwy
 • stream-farm-main

  Stream Farm yn dysgu dechreuwyr sut i lwyddo

  Addysgu cenhedlaeth newydd o ffermwyr bach.

  Darllenwch fwy
 • Mae Sgiliau Bwyd Cymru yn cefnogi busnesau sydd yn y diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymreig

  Sicrhau bod y sgiliau a’r hyfforddiant cywir gan weithwyr fydd yn cryfhau’r diwydiant bwyd a diod.

  Darllenwch fwy
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.