Wales

naturalweigh-main

‘Natural Weigh’ yn gwerthu cynnyrch cynaliadwy ar y stryd fawr

Siop heb blastig yng Nghrughywel sydd am werthu mwy o fwyd organig a gynhyrchir yn lleol – os bydd yn llwyddo i gael hyd iddo.

Darllenwch fwy
watsonpratts-main

‘Watson&Pratt’ yn achub cwmni dosbarthu bwyd organig sy’n methu

Arloesi, gwaith caled a hunangred sydd wedi rhoi’r busnes yma o Gymru ar y llwybr llwyddiant.

Darllenwch fwy
discoverdelicious-main

‘Discover Delicious’ yn gwerthu bwyd o Gymru ar-lein

Cynigir cysylltiadau â marchnadoedd newydd i gynhyrchwyr bwyd bach, a chymorth i hyrwyddo a gwerthu eu nwyddau.

Darllenwch fwy
courses training Wales

Cyrsiau a hyfforddiant i sefydlu busnes bwyd newydd yng Nghymru

Dysgu sut i sefydlu busnes yng Nghymru, sy’n cynnwys adborth ar syniadau busnes a chyrsiau, cyllid a mentora.

Darllenwch fwy
Kitchengarden-main

Gardd y Gegin yn cynnig lle i dyfu, bwyta a dysgu

Nod y tyfwr Rae Gervis, sy’n arfer dull dim palu, yw creu canolfan dysgu ar gyfer cynnyrch lleol.

Darllenwch fwy
troedyrhiw-main

Troed y Rhiw Organics yn rhannu gwersi llwyddiant raddfa fach

Model ffermio cynaliadwy’r 21ain ganrif o Orllewin Cymru.

Darllenwch fwy
chucklinggoat-main

Cynaliadwyedd a rhoi’r ‘teulu’n gyntaf’ yw arwyddair ‘Chuckling Goat’

Llaethdy cyfannol ym maes gofal iechyd o Gymru’n ailwampio iechyd, marchnata a busnes.

Darllenwch fwy
menaioysters-main

‘Menai Oysters’ yn gwella’r amgylchedd gyda physgod cregyn cynaliadwy

Protein uchel ei safon am fawr o fewnbwn a dim plaladdwyr.

Darllenwch fwy
holdenfarm-main

‘Holden Farm’ yn creu busnes cynnyrch llaeth cynaliadwy, Caws Hafod, trwy ychwanegu gwerth

Caws Hafod yw allwedd hyfywedd y fferm laeth hon.

Darllenwch fwy
threepoolsfarm-main

‘Three Pools Farm’ yn defnyddio twristiaeth i newid tybiaethau am baramaethu

Technegau ffermio cynaliadwy a arferir ger y Fenni.

Darllenwch fwy
cothigoats-main

‘Cothi Goats’ yn ychwanegu gwerth i gynnyrch geifr lle mae popty ar y fferm

Fferm o Gymru’n manteisio ar frwdfrydedd y DU ar gyfer unrhyw beth sy’n gysylltiedig â geifr.

Darllenwch fwy
Mae ' r wefan hon yn defnyddio cwcis gan drydydd partïon i ychwanegu ymarferoldeb ac yn ein helpu i wella eich profiad. Drwy ddefnyddio ' r wefan hon rydych yn cydsynio i ' n defnydd o gwcis.